Damage & Sanitation™

Med vårt DS-program löser vi ovanliga problem med bilens lack och inredning. Till exempel färgspill, fuktskador, mögel eller sotskador efter brand. Programmet bygger på mångårig erfarenhet om hur man sanerar och restaurerar ovanliga skador - utan att behöva lackera om delar av eller hela bilen, eller byta ut delar av inredningen. I programmet ingår AllergyControltrade™ och LeatherRestoretrade™


SmellStop™

Vid svåra luktproblem hjälper bara MrCAP's SmellStop™-behandling. Den bryter effektivt ned kraftiga odörer från till exempel cigarett- och brandrök, urin, mögel, djur och matrester. Först görs en NewMatizing™-djupkemrengöring. Därefter arbetar vi vidare med olika metoder och produkter tills lukten brutits ned och eliminerats. Att bilens värde dessutom ökar får du på köpet.

LeatherRestore™

LeatherRestore™ är en behandling som restaurerar slitna och skadade läderinteriörer. Efter ett mycket noggrant grundarbete appliceras ny färg på de skadade och slitna delarna med MrCAP's LeatherColor™. Klädseln skyddas sedan med LeatherGuard™ som gör lädret mjukt och smidigt samtidigt som det förebygger fläckar och sprickor. LeatherRestore™ återskapar den ursprungliga läderkänslan i din bil, och den utförs på allt från delar av ett säte till kompletta inredningar. Att bilvärdet dessutom ökar får du på köpet.

 

AllergyControl™

Allergiframkallande ämnen i vår omgivning är ett problem som ökar och normalt sett är bilens kupé en utsatt miljö. Genom ventilationssystem, fönster och dörrar tränger det in allergena partiklar som bland annat fastnar i textilierna och skapar en ohälsosam miljö. Efter att kupén har sanerats görs en kontrollmätning av halten allergena partiklar för att säkerställa att de har avlägsnats.

  • Vårt DS-Program läser ovanliga och besvärliga problem i bilens lack och interiör. T.ex. nedfall i lacken, brand- och mögelskador m.m.
  • SmellStop™ - eliminerar elakartade odörer i bilens kupé.
  • LeatherRestore™ - restaurerar slitna och skadade läderinteriörer vilket utförs på allt ifrån delar av ett säte till kompletta inredningar.
  • AllergyControl™ - säkerställer att bilens interiör är fri från allergena partiklar.

Mastertreatment™ är en heltäckande behandling av bilens exteriör och interiör som förädlar bilen till nyskick. Ibland bättre!

Arbetet utförs av speciellt utbildad personal. Många irriterande småbucklor kan trollas bort utan att originallacken påverkas.

FormulaU™ är en unik och beprövad ytbehandling av bilens lack som garanterar ett effektivt skydd.

GlassShield™ är en vindrutebehandling som fungerar extremt vattenavvisande. Glöm vindrutetorkarna, spara på torkarbladen, vindrutan och dyr spolarvätska.

NewMatizing™ är en djupkemrengöring och impregnering av bilens delikata interiör.

Oavsett vilken färgton du väljer ger filmerna ett mycket effektivt insynsskydd. Att bilens utseende blir personligare och attraktivare anser våra kunder vara ytterligare en fördel.

LeatherCare verkar förebyggande på läderinteriörer och bevarar nybilskänslan.

Programmet bygger på mångårig erfarenhet om hur man sanerar och restaurerar ovanliga skador - utan att behöva lackera om delar av eller hela bilen, eller byta ut delar av inredningen.

                            

WashAll™ – Mr CAP’s 24-punkters mycket noggranna och omsorgsfulla manuella rengöring av bilens kaross.
InteriorService™ – Mr CAP’s 26-punkters rengöring av bilens interör.
MachineClean™ – rengöring av allt under motorhuven.

 

Copyright © 2017 Lamira AB, All rights reserved.